> 2018 "TRANSPARAN", TÐYAP / Artist 2018 (ðstanbul)Sergi afiœi ve sergiden görnüm."Transparan" sergisinden bir köœe.De•iœik aç›lardan çekilmiœ sergi foto•raflar›ndan.

Cemil Cahit Yavuz, 2016 - 2019