top of page
Leke Oyunları

"LekeOyunları", birbiriyle ilişkilendirilmiş nesneleri bir araya getirerek kavram ve fikirleri görselleştirmeye dayanır. Bunu yaparken ortaya çıkan espri, anlatımın ta kendisidir. Tek renktir, lekeseldir. Pozitif alanlar kadar negatif alanlar ve boşluklar da anlatıma dahildir. Figürlerde ifade ve kişilikler yoktur. Teknolojik araç gereç içerikte yer almaz. Doğrudan insana dairdir.

bottom of page